Varme Arbeider

Forsikringsselskapene stiller i dag krav til at alle som utfører varme arbeider skal inneha kompetansebevis utstedt av
Norsk brannvernforening eller en samarbeidende organisasjon i en av de øvrige nordiske landene.

Med varme arbeider menes arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og eller slipeutstyr

Kurs i varme arbeider

Kurset retter seg mot arbeidere som skal utføre arbeidsoppgaver ved bruk av varme arbeider. Kurset er også nyttig for ledere/mellomledere, HMS/SHA ansvarlige, og brannvernledere.

Følgende temaer inngår i kurset:
  • Hva er varme arbeider?

  • Brannteori

  • Du har et ansvar

  • Brannverntiltak før, under og etter arbeidet

  • Opptre riktig ved brann

  • Lær av andres feil

  • Praktisk slokkeøvelse

Etter gjennomført kurs og bestått eksamen, utstedes sertifikat fra
Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en gyldighet på 5 år, og er godkjent
i hele Norden.